Arvonnan ehdot

Lentolippu-arvonnan ehdot / Giveaway terms and conditions

English below

 

KILPAILUN EHDOT JA OSALLISTUMISOHJEET

1. Kilpailun Järjestäjä 

Kilpailun järjestäjä on GlowStation (Orien Trade Finland Oy).

2. Kilpailun Ajankohta

Kilpailu alkaa 20.10.2023 ja päättyy 31.10.2023.

3. Osallistumisoikeus 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki yli kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneet oikeustoimikelpoiset henkilöt, joilla on kotiosoite Suomessa. Myös alaikäinen voi osallistua huoltajan luvalla ja toisen matkustajan ollessa täysi-ikäinen/huoltaja. Yrityksen työntekijät sekä heidän perheenjäsenensä eivät ole oikeutettuja osallistumaan arvontaan.

4. Osallistumistapa 

Osallistuaksesi kilpailuun, tulee sinun vastata Google Forms -lomakkeella olevaan kysymyksiin ja hyväksyä kilpailun ehdot.

5. Osallistumisajan päättymisaika 

Kaikki osallistumiset on toimitettava ennen kilpailun päättymisaikaa, joka on 31.10.2023 klo 23.59.

6. Palkinto 

Palkintona on kaksi (2) meno-paluulippua Souliin, Etelä-Koreaan. Palkinto sisältää Finnairin Economy-luokan kaksi (2) lentolippua sekä yhden (1) ruumalaukun/matkustaja. 

Mikäli tarvitsee enemmän laukkuja tai haluaa matkustaa paremmassa luokassa, tulee palkinnon voittajan maksaa mahdolliset lisäkulut itse. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi, myydä eteenpäin tai siirtää toiselle henkilölle. Helsinki-Vantaan lentokentältä lähtevän lennon matkakohteena on Etelä-Korea. Liput tulee olla käytetty vuoden 2024 elokuun loppuun mennessä. 

7. Voittajan valinta 

Voittaja arvotaan kaikkien osallistujien kesken 1.11.2023. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta sähköpostilla. Arvonta suoritetaan GlowStationin Instagram-tarinassa, johon voittajan etunimi tai mahdollinen Instagram-käyttäjä julkaistaan. 

Voittajalle ilmoitetaan voitosta sovitulla tavalla (sähköpostitse).Voittajan tulee ottaa yhteyttä info@glowstation.com seitsemän (7) päivän sisällä voiton vahvistamiseksi ja palkinnon lunastamiseksi. Mikäli voittaja ei ota yhteyttä määräaikaan mennessä, palkinto voidaan peruuttaa ja uusi voittaja voidaan arpoa.

8. Palkinnon lunastus

Voittajan tulee toimittaa seuraavat tiedot GlowStationille vahvistusta varten:

  • Koko nimi ja syntymäaika
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Kun voittajan tiedot on vahvistettu, GlowStation toimittaa voittajalle varausohjeet ja lisätietoa lentolippujen varaamisesta sähköpostitse tai muulla sovitulla tavalla.

GlowStation hoitaa lentolippujen varaamisen. Voittaja saa päättää itse matkustusajankohdan, mutta matka on varattava vähintään kuukausi ennen toivottua ajankohtaa. Voittajan tulee luovuttaa tarvittavat tiedot lippujen varaamista varten ja voittajan tulee noudattaa annettuja ohjeita lentolippujen varaamiseksi ja lunastamiseksi. GlowStation ei vastaa ylimääräisistä kuluista tai esteistä, jotka voivat liittyä matkan järjestelyihin.

Mikäli voittaja ei noudata ohjeita tai lunasta palkintoa määräajassa, palkinto voidaan peruuttaa ja uusi voittaja voidaan arpoa.

9. Julkaisuoikeudet

Osallistumalla kilpailuun, annat GlowStationille luvan käyttää nimeäsi ja mahdollista julkaisemaasi sisältöä markkinointitarkoituksissa.

10. Vastuunrajoitus:

GlowStation ei ole vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka voivat aiheutua palkinnon käytöstä tai sen lunastamisen viivästymisestä.

Voittaja vastaa itse kaikista matkan aikana mahdollisesti syntyvistä kuluista, kuten majoituksesta, ruokailuista ja matkavakuutuksista.

Lentoliput ovat voimassa Finnairin sääntöjen sekä ehtojen mukaisesti. Lentolippujen käyttöön liittyvät ehdot ja rajoitukset määräytyvät lentoyhtiön käytäntöjen mukaisesti.

11. Muut ehdot 

GlowStation pidättää oikeuden muuttaa kilpailun ehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Kilpailuun osallistuminen edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä.

12. Lisätietoja 

Kaikkiin kilpailuun liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen info(a)glowstation.com.

 

Osallistu 31.10. mennessä täällä (osallistumislomake aukeaa 20.10.)

Seuraa meitä TikTokissa: @glowstation_finland

Seuraa meitä Instagramissa: @glowstation_finland

 

In English

GIVEAWAY TERMS AND INSTRUCTIONS FOR PARTICIPATION

1. Organizer

The organizer of the giveaway is GlowStation (Orien Trade Finland Oy)

2. Participation period

The giveaway starts on 20 October 2023 and ends on 31 October 2023.

3. Right to participate

A natural person over the age of eighteen (18) who possesses full legal capacity and has a home address in Finland is entitled to participate. A minor can also participate in the competition with the guardian’s permission and if the other passenger is an adult/guardian. Company employees and their family members are not eligible to participate.

4. How to participate

To participate, you must answer the questions on the Google Forms and accept the terms of the giveaway.

5. The participation period ends

All entries must be submitted before the giveaway closes, which is 11:59 p.m. on October 31, 2023. One entry per person.

6. Prize

The prize consists of two (2) round-trip tickets to Seoul, South Korea. The prize includes two (2) Finnair Economy Class flight tickets and one (1) checked package/passenger.

If there is a need for more packages or to upgrade the flight class, the winner must pay any additional costs themselves. The flight tickets can not be exchanged for money, sold or transferred to another person. The destination of the flight departing from Helsinki-Vantaa Airport is South Korea. The tickets must be used by the end of August 2024.

7. Selection of the winner

The winner will be drawn randomly among all participants on November 1, 2023. The draw will take place on GlowStation’s Instagram story, where the winner’s first name or potential Instagram user will be published. The winner will be personally notified of the win by email.

The winner will be notified as agreed (by email). The winner must contact info@glowstation.com within seven (7) days to confirm the win and claim the prize. If the winner does not contact us by the deadline, the prize can be canceled and a new winner can be drawn.

8. Palkinnon lunastus

The winner must provide the following information to GlowStation for verification:

  • Full name and date of birth
  • Home address
  • Telephone number
  • Email address

Once the winner’s information has been confirmed, GlowStation will provide the winner with booking instructions and additional information on booking flight tickets by email or as otherwise agreed.

GlowStation handles the booking of flight tickets. The winner can decide the travel date himself, but the tickets must be booked at least one month before the desired date. The winner must provide the necessary information to reserve the tickets and the winner must follow the given instructions for reserving and redeeming the flight tickets. GlowStation is not responsible for additional costs or obstacles that may be related to travel arrangements.

If the winner does not follow the instructions or claim the prize within the deadline, the prize may be canceled and a new winner may be drawn.

9. Publishing rights

By participating in the giveaway, you give GlowStation permission to use your name and any content you publish for marketing purposes.

10. Limitation of liability

GlowStation is not responsible for any damage or loss that may arise from the use of the prize or any delay in redeeming it.

The winner is responsible for all expenses that may arise during the trip, such as accommodation, meals and travel insurance.

Flight tickets are valid in accordance with Finnair’s rules and conditions. The conditions and restrictions related to the use of airline tickets are determined in accordance with the airline’s policies.

11. Other terms and conditions

GlowStation reserves the right to change the terms of the giveaway without notice. Participation in the giveaway requires acceptance of these terms.

12. More information

For all questions related to the competition, you can contact info@glowstation.com.

 

Participate until October 31, 2023: here (the form will open October 20) 

Follow us on Tiktok: @glowstation_finland

Follow us on Instagram: @glowstation_finland